Trouw Nutrition
Yem Ham Maddeleri
Yem Katk覺 Maddeleri

G羹ncel Haberler

irket Profili

Tar覺mevi; 2015 y覺l覺 itibariyle faaliyetlerine balayarak kanatl覺, büyükba ve küçükba sektörlerinin ihtiyaçlar覺 dorultusunda gerek iç piyasadan, gerek ithal olarak tedarik ettii yem hammadde ve yem katk覺 maddelerini sürdürülebilir ekilde kullan覺c覺larla buluturmaktad覺r.   Ürünlerimizi temin etme ve kullan覺c覺lar覺yla buluturma sürecinde, alan覺nda donan覺ml覺 ekibi ile birlikte sektör dinamiklerini göz önünde bulundurarak talep edilen uygun ürünleri gerekli koullarda tedarik edip depolama ve kullan覺c覺lar覺na ulat覺rma hizmeti vermekteyiz.   Firmam覺z覺n yüksek teknolojik imkanlar覺 dorultusunda; tedarikini salad覺覺m覺z hammaddeler ve bizden kontrol edilmesi talep edilen hammadde numunelerinin düzenli ekilde analizlerini yaparak müterilimize hayvan beslemesi konusunda sal覺kl覺 ve kontrol edilebilir sonuçlar sunmaktay覺z.   Misyonumuz; Müterilerimizin beklentilerini istikrarl覺 kalite anlay覺覺 ve doru ürün ile kar覺layarak deer oluturmay覺 esas alan firma yap覺m覺z, müteri odakl覺 çal覺ma stratejimiz ve rekabetçi büyüme potansiyelimiz dorultusunda faaliyet alan覺nda en iyi hizmet ve kaliteyi...